Účto+

Účto+

Vystavovanie faktúr rýchlo a jednoducho Cenovú ponuku, zálohovú faktúru, daňový doklad, dobropis, ostrú faktúru a dodací list vytvoríte rýchlo a pohodlne a všetky dokumenty budú vzájomne prehľadne prepojené Zálohová faktúra, alebo faktúra z cenovej ponuky iba na 3 kliky myšou. Automatické vystavovanie daňových dokladov k prijatým platbám a mnoho ďalšieho pre uľahčenie a sprehľadnenie Vášho účtovníctva a komunikáciu s Vaším účtovníkom.

web: https://uctoplus.sk